header-top

IDEAL 7000
ideal 7000 fenetres polognese
fenetres pologne 001

Les avantages :

  • 6 chambres d’épaisseur de 80 mm garantissent l’isolation thermique et acoustique optimale (1,3 W/m2K wg DIN 52619)
  • Design moderne, les lignes élancées
  • Grandes chambres de renfort permettent l’application des armures garantissant la stabilité de construction
  • Choix de différentes formes des parcloses

 

 

 

ideal 7000 scheme

 

 

 

ideal 7000 folder

 

Couleur de base : blanche


D’autres couleurs disponibles :

color palette
10 couleurs basique
[Cliquez pour agrandir]

RAL palette

 

RAL

Najważniejsze zalety:
• 5-komorowa budowa i głębokość zabudowy
70 mm zapewniają optymalną izolację termiczną
i akustyczną (1,4 W/m2K wg DIN
52619),
• duża komora wzmocnienia gwarantuje
odpowiednią statykę,
• 15-stopniowy skos krawędzi ramy
i skrzydła zapewnia optymalny spływ wody,
• 13 mm przesunięcie osi rowka okuciowego
od krawędzi ramy daje możliwość stosowania
szerszych zaczepów,
• niezwykle trwałe i nowoczesne uszczelki
EPDM,
• gładka powierzchnia ramy ułatwia mycie
i konserwację.

 


 

Comparaison des propriétés des fenêtres PCV :

zestawienie tabela zest

 


 

Les Schémas :

1. rama okienna 70mm 2. skrzydło okienna niezlicowane 77mm 3. skrzydło okienne Round Line 77mm
4. słupek stały 5a. łącznik okienny piórowy4. słupek stały5b. łącznik okienny 6. łącznik statyczny
7. łącznik okienny 8. łącznik 90° 9. łącznik 135°
10. łącznik rurowy 11. poszerzenie 15mm 12. poszerzenie 35mm
12. poszerzenie 60mm 13. poszerzenie 100mm 14. próg UR
15. listwa przyszybowa Round Line pakiet 24mm 16. listwa przyszybowa Round Line pakiet 32mm 17. listwa przyszybowa Round Line pakiet 36mm
18. stal do poszerzenia